Nằm mơ thấy Phật Bà Quan Âm đánh con lô gì dễ trúng?

Nằm mơ thấy Phật Bà Quan Âm đánh con lô gì dễ trúng?